Het systeem kan door alle gebruikers aangepast warden, wat met kinderveiligheid?

Er kunnen bepaalde rollen toegekend worden aan verschillende gebruikers. Deze rol kan de administrator toekennen op het moment dat hij een gebruiker toevoegt aan het systeem.

kinderen zullen dan bijvoorbeeld geen aanpassingen kunnen doen in de programmatie, maar enkel licht, rolluiken, … bedienen