CZY JEST JAKAŚ MAKSYMALNA LICZBA OBSZARÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ PODŁĄCZONE DO JEDNEGO SYSTEMU?

Nie. Należy pamiętać o maksymalnej odległości 75 metrów od mikromodułów do szafki elektrycznej.