CZY MOGĘ UŻYWAĆ ONE SMART CONTROL, ABY MIEĆ NA OKU MOICH RODZICÓW W PODESZŁYM WIEKU?

Dzieci mogą korzystać z osi czasu w aplikacji, aby wykryć zdalnie ruch w domu. Mogą zdalnie monitorować, czy wszystko jest w porządku. Można również zainstalować przycisk napadowy. Gwarantuje to, że dzieci otrzymają wiadomość SMS, jeśli osoba starsza wskaże sytuację awaryjną, naciskając ten przycisk.