CZY MOŻNA ZARZĄDZAĆ UPRAWNIENIAMI TAK, BY NP. DZIECI NIE MOGŁY WPROWADZAĆ ZMIAN W SYSTEMIE?

Tak, bez problemu można przypisać mniej uprawnień określonym użytkownikom, jak np. dzieci czy dziadkowie.