CZY USTAWIENIA SYSTEMU MOGĄ BYĆ MODYFIKOWANE PRZEZ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW?

Różne role mogą być przypisane różnym użytkownikom. Administrator może przypisać rolę w momencie, gdy doda użytkownika do systemu.