ILE LUDZI MOŻE OBSŁUGIĆ SYSTEM ONE SMART CONTROL?

To Ty jako administrator określasz liczbę użytkowników w systemie. Możesz przypisać im określone role. Nie wszyscy muszą mieć możliwość zmiany wszystkich ustawień.