JAK CZĘSTO SYSTEM SIĘ AKTUALIZUJE?

Zmiany w systemie odbywają się codziennie. Ulepszenia i poprawki są zawsze dołączane do nowej wersji. Częstotliwość tych aktualizacji nie jest stała.