JAK WYKRYWANA JEST CZYJAŚ OBECNOŚĆ W DOMU?

Każdy czujnik i każdy przycisk mogą być ustawione, aby aktywować funkcję Home. Możesz również aktywować czujniki, które powiadamiają cię o ruchu w czasie Twojej nieobecności. Ale możesz też wysłać powiadomienie, gdy ktoś naciśnie dowolny przełącznik lub przycisk.