Naast het gebruik van het systeem zelf, is het voor ONE ook van groot belang dat de installatie van het domoticasysteem vlot verloopt. En of dat nu een nieuwe woning is of een bestaande, dat mag geen verschil maken.

Erwin Van Hoppe, zaakvoerder van Van Hoppe Elektriciteitswerken, heeft het systeem al meermaals geplaatst en vertelt ons graag wat meer over de voordelen, zowel voor de gebruiker maar nog specifieker: voor de installateurs zelf.

ONE maakt gebruik van het bestaande 230 V elektrische installatie

Ik heb in het verleden al diverse systemen geïnstalleerd maar bij al deze systemen moesten er nieuwe kabels geplaatst worden. ONE maakt daar het verschil door gebruik te maken van het bestaande 230V net. Er moet dan ook geen nieuw elektrisch bord gemaakt worden (indien de renovatie dat niet vereist) en bovendien is er ook veel minder bekabeling nodig dan bij een traditioneel systeem.

Daarnaast is ook het plaatsen van de blokjes achter de schakelaars of toestellen relatief snel gebeurd. Het systeem is ten slotte modulair. Dit wilt zeggen dat je het systeem kamer per kamer of zelfs lichtpunt per lichtpunt kan uitbreiden. Hierdoor kan je eigenlijk continu aan het systeem werken zonder dat het stilgelegd moet worden. Anderzijds betekent dit dat je ook met een beperkt budget al van domotica kan genieten. Zo kan je immers om de zoveel tijd je systeem uitbreiden met extra functies, toestellen of kamers.

Maar de vlotte installatie en de eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden zijn niet de enige voordelen volgens Erwin.

 

Een slim systeem dat je helpt met energiesparen

Eén van de belangrijkste voordelen voor de gebruiker is het energiezuinige karakter van het ONE systeem. Dankzij de communicatie tussen de blokjes achter de schakelaars enerzijds en de Connect ONE-server en de slimme Smart ONE- zekeringen in de elektrische kast anderzijds, weet het systeem perfect hoeveel energie er op ieder gegeven moment vebruikt wordt.

Zo kan jij thuis of vanop afstand inspelen op je energieverbruik en hier slim op in te spelen om energie te besparen. Maar ONE Smart Control gaat zelfs nog een stap verder. Zo helpt het systeem je om nog energiezuiniger te wonen. Denk maar aan de dimcurves van je verlichting: ONE past deze automatisch aan voor ledverlichting waardoor de verlichting nog minder verbruikt. Het is immers niet altijd voor iedereen duidelijk waar en hoe je kan besparen en het ONE domoticasysteem reikt je die antwoorden dus aan.

Bovendien is het weldra ook mogelijk om het systeem uit te breiden met aanwezigheidsdetectoren en temperatuursensoren. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je verwarming afgezet wordt wanneer er een bepaalde temperatuur bereikt wordt en pas terug opspringt als de temperatuur onder een zelfgekozen minimum daalt.

installatie domotica zekeringenkast